Mortuarium Beheer

In een ziekenhuis of zorginstelling worden overleden patiënten/ bewoners/gasten overgebracht naar het mortuarium.
Voor wensen van nabestaanden en/of uitvaartondernemers/-verzorgers draagt de mortuariumbeheerder ook zorg.

De laatste zorg is een zorgspecialisme, omdat het naast kennis ook deskundigheid vereist om een overledene in een zo goed mogelijke conditie te brengen en te houden tot de dag van de uitvaart. UDC beschikt over een uitgebreid assortiment verzorgingsmiddelen om de laatste zorg zo goed mogelijk te verrichten. Tevens beschikken wij over vakkundig opgeleide medewerkers. UDC verleent haar service middels een vast protocol, welke aanwezig zal zijn op elke afdeling, dit uiteraard in samenspraak met de zorginstelling.

De mortuariumbeheerder van UDC draagt zorg voor een correcte overdracht van de overledene aan de uitvaartondernemer die door de nabestaanden is aangewezen. De nabestaanden zijn vrij in de keuze van de uitvaartondernemer/-verzorger. (Dit laatste is zeer belangrijk: onafhankelijkheid. In de media zijn er diverse voorbeelden te zien hoe het niet moet!)

De mortuariumbeheerder zal, zoals gebruikelijk, de kosten voor het mortuarium factureren aan de uitvaartondernemer/-verzorger die door de nabestaanden is gekozen.

Zorg vanuit mortuarium

Noodzakelijke zorg:

 • De schouw;
 • Invullen Verklaring van Overlijden (juridisch) en B-formulier
 • Raadplegen donorregister en invullen donatieformulier (ook indien geen donatie);
 • Het gereed maken van de overledene door de verpleging zodat er door de nabestaanden op een respectvolle manier afscheid genomen kan worden / voor een laatste bezoek op de afdeling door de nabestaanden. Dit houdt in, het voorlopig sluiten van de ogen en de mond, het verwijderen van bloed en braaksel, het inbrengen van de gebitsprothese, katheterzak verwijderen en het loskoppelen van apparatuur;
 • Nabestaanden informeren over de gang van zaken. Indien gewenst kunnen de nabestaanden aanwezig zijn of helpen met de laatste verzorging van de overledene;
 • Nabestaanden op de afdeling de gelegenheid geven afscheid te nemen;
 • Persoonlijke bezittingen overdragen aan de nabestaanden;
 • Identificatiemateriaal op het lichaam van de overledene aanbrengen (b.v. patiënten sticker, polsbandje);
 • Overledene gereed maken voor verder transport;
 • Overledene overbrengen naar daarvoor bestemde ruimte (mortuarium);
 • Infuuslijnen verwijderen;
 • Katheter en stoma verwijderen;
 • Openingen en incisies sluiten;
 • Bij donatie :
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor donatie
  • Uitname weefsels en organen
  • Afplakken donatiewonden
  • Minimaliseren donatiesporen
 • Bij obductie:
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor obductie
  • Uitvoeren obductie volgens aanvraag
  • Afplakken obductiewonden
  • Minimaliseren obductiesporen
 • Vrijgeven lichaam

Voorbeelden van wenselijke zorg:

 • Het gebruiken van de mortuariumfaciliteiten door de rouwvervoerder, de uitvaartondernemer en/of de familie voor de zorg aan de overledene.
 • Het wassen van de overledene;
 • Haarverzorging evt. uitgebreid met specifieke wensen als knippen, krullen, watergolven, verven of verplaatsen;
  Scheren;
 • Verzorging handen en nagels;
 • Kleden;
 • Het verwijderen van een geïmplanteerd medisch hulpmiddel zoals een pacemaker, ICD of medicijnpomp; *
 • Etc., etc.
  * dit zijn invasieve handelingen, waarvoor altijd vooraf schriftelijk toestemming van de nabestaanden wordt gevraagd.
 • Elke zorghandeling die niet expliciet wordt vermeld op de lijst met noodzakelijke zorg, is per definitie wenselijke zorg.

Mortuariumbeheer door UDC Delft, in het kort samengevat:

 • Wij ontzorgen de zorginstelling en het medisch personeel.
 • Kwaliteit in de wenselijke en noodzakelijke zorg staan bij ons hoog in het vaandel.
 • Empathie naar de nabestaanden.
 • Goede voorlichting en training naar zowel medisch en verzorgend personeel
 • Transparant en onafhankelijk.
 • Werken volgens de laatste kwaliteitsnormen, waarbij goede hygiëne een belangrijk onderdeel is

Uitvaart Diensten Centrum Delft is lid van Vesalius.